• Turizm Rehberliği

  BÖLÜM HAKKINDA

       Turizm, dünyada 50’li yıllardan itibaren teknolojik, ekonomik, siyasal vb. gelişmeler doğrultusunda kitle turizmine dönüşmüş, seyahat edenlerin sayısında günden güne artış olmuştur. Ülkemizde ise turizm 1983 yılından itibaren ivme kazanmış ve gelişmesini sürdürmektedir. Turizmdeki gelişmelerle birlikte turistler yaşadıkları bölgelerden çok uzak yerlere seyahat eder hale gelmişlerdir. Bu durum turizmin  çekirdek unsurunu oluşturan turistin gittiği bölgelere yabancı olmasının sonucunu doğurmuş, turiste ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteği verecek, turist çeken bölgenin imajı içinde son derece önemli olan turist rehberliği mesleğini ortaya çıkarmıştır.

       Turist rehberi; sorumluluk yeteneğine sahip bir lider, turistlere, gittikleri ülke ya da bölge hakkında bilgi veren bir eğitmen, turistlerin bir ülke ya da bölgeye tekrar gelmelerini sağlayacak bir şekilde sunum yapan ve konukseverlik gösteren bir elçi, turistlere rahat edebilecekleri bir ortam oluşturan bir ev  sahibi  olarak tanımlanabilir. Turist rehberliği mesleği turizmdeki gelişmelere paralel olarak gelişmekte, çeşitlenmekte farklı turist çelişlerine göre uzmanlaşmaya gidilmektedir.

       Bölümün amacı, ülkemizin temel sektörlerden biri haline gelmiş olan turizm sektörünün iyi yetişmiş, nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik 4 yıllık lisans eğitimi ile konusunda uzmanlaşmış, uluslararası düzeyde yenilikleri takip edecek seyahat ve ulaştırma sektöründe alt ve orta kademede görev alabilecek mezunlar yetiştirmektir. Ders programı, turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve küresel değişimler göz önüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm mesleğinin gerekleri ile uygulamalı alan çalışmaları arasında bir denge gözetilmektedir

       Dört yıllık lisans eğitiminin sonucunda öğrenciler yönetim, pazarlama, sanat tarihi, mitoloji, turizm coğrafyası, müşteri ilişkileri, yabancı dil/diller konularında bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına adım atmaktadır.  Bölümdeki eğitimi sırasında her öğrencinin akademik konularda kendisine yol gösterecek bir akademik danışmanı bulunur. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün öğretim dili Türkçedir.

  BÖLÜMÜN AMACI

       Turist Rehberliği programının temel amacı;  çağdaş ve bilimsel bir eğitim yaklaşımıyla turizm alanında teorik ve pratik bilgiye hâkim, en az iki yabancı dili iyi derecede bilen, sorun çözme becerisi ve iletişimi güçlü, sürekli gelişime açık, ulusal kültür ve temel değerlere bağlı, yenilikçi, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı, girişimci ruhlu turist rehberlerini ve yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrenciye iki yabancı dili iyi derecede öğrenme fırsatını sunmasının yanında bilgisayar teknolojileri, iletişim, tarih, ekonomi, sosyoloji gibi ders çeşitliliği ile mesleki geziler ile öğrenciye entelektüel bir birikim kazandıran bir yapıya sahiptir.

  EĞİTİM – ÖĞRETİM

        Bölümü tercih edebilmek için gerekli şart: Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı YKS) sınavından (YDT ) alanından yeterli puanı alması gerekir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

       Programdan mezun olan öğrenciler, mesleki gereklilikleri yerine getirmesi durumunda ruhsatname sahibi olur ve Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğini icra edebilir. Bunun yanı sıra programdan mezun olan öğrenciler; seyahat işletmelerinde (Tur Operatörleri, A,B,C Grubu Seyahat Acentaları, Ulusal ve Uluslararası Havayolu Şirketleri vb.), turizm sektörünün diğer işletmelerinde (Konaklama İşletmeleri, Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Rekreasyon İşletmeleri vb.) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca, Program mezunları lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerin akademik kadrolarında da kariyer imkânına sahiptirler. Piyasa, nitelikli turizm elemanı arayışı içindedir. Program mezunları, farklı yabancı dil bilgisi başta olmak üzere turizm sektörüne yönelik temel dersler, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyal Psikoloji, Mitoloji, Coğrafya vb. derslerle entelektüel birikimlerini artırarak piyasanın taleplerine uygun özellikler kazanırlar. Bugün üniversite mezunlarının en önemli sıkıntısı mezun olduktan sonra iş bulamama kaygısı olmakla birlikte istihdam edilebilirlikleri oldukça fazla olan bu programdan mezun olan öğrencilerin bu kaygıya sahip olmayacakları düşünülmektedir.

  UYGULAMA İMKANLARI

       Okulumuzun yer aldığı Ilgaz ilçesi, önemli turist çekim merkezleri olan Ilgaz dağı milli parkına, Safranbolu’ya, Kastamonu’ya yakın bir bölgededir. Öğrencilerimiz ilgili bölgelerde ve stajlarında mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri imkanlara sahiptirler.

  AKADEMİK KADRO

  Bölüm Başkanı:

  Dr. Öğretim Üyesi Mikail KARA

  Bölüm Öğretim Elemanları

  Dr. Öğretim Üyesi Mikail KARA

  Dr. Öğretim Üyesi Gönül Göker

  Dr. Öğretim Üyesi Yakup Öztürk

  • Bölüm Mevlana Koordinatörü:

  Dr. Öğretim Üyesi Gönül Göker

  • Bölüm Erasmus Koordinatörü:

  Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

  • Bologna Bilgi Sistemi: Ders İçerikleri

  Bologna Link