Aday Öğrenci

ADAY ÖĞRENCİLER

Kıymetli Aday Öğrencilerimiz,

Yüksekokuluzda halihazırda resmi olarak dört akademik bölüm bulunmaktadır. Bunlar;

-Turizm İşletmeciliği 
- Turizm Rehberliği
-Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yönetimi
-Rekreasyon Yönetimi Bölümü`dür.

 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Turizm Rehberliği bölümleri aktif olarak faaliyettedir.  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Rekreasyon Yönetimi Bölümü` ne ise yakın dönemde öğrenci alınacaktır. Yüksekokulumuzda görevli beş doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi bulunmaktadır. 

Yerleşke: Ilgaz Yerleşkesi.  Eğitim Öğretim Çankırı`nın Ilgaz içesindeki okulumuzda gerçekleşmektedir.

Ulaşım: Okulumuza ulaşımda, otobüsler ve minibüsler ile ulaşım sağlanmaktadır. 

Bölüm Özel Koşulları: YKS kılavuzu yerleşim şartları haricinde ekstra özel koşullar bulunmamaktadır.

Öğrenim Ücreti: Yabancı uyruklu öğrenciler haricinde, diğer tüm öğrenciler için harç ücreti bulunmamaktadır.

Eğitim- Öğretim Modeli: Yükselokulumuz bölümlerinin lisans eğitim öğretim süresi 4 yıl- 8 yarıyıldır. İsteğen öğrenciler için bir yıl Yabancı dil hazırlık eğitimi bulunmaktadır. Yabancı dil eğitimi Çankırı Merkez İlçe`sindeki Yabancı Diller Merkezinde verilmektedir. Bölümlerin ders içeriklerine ulaşmak için Bologna Bilgi Sistemi sayfasından faydalanabilirsiniz. Tüm bölümlerimizde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. 

Bölümlerle ilgili detaylı bilgi için Tıklayınız

Barınma İmkanları:
Çankırı Merkez İlçe`sindeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda ve özel yurtlarda konaklama imkânına sahiptirler.
Kredi Yurtlar Kurumuna ait Kız-Erkek Yurtları;

Çankırı KYK Kız Öğrenci Yurdu (Bilgi)
Sabiha Anne KYK Kız Öğrenci Yurdu (Bilgi)
Hacı Murat Veli KYK Erkek Öğrenci Yurdu (Bilgi)
Emir Karatekin KYK Erkek Öğrenci Yurdu (Bilgi)

Burslar:

-Eğitim Bursları: Eğitim Bursu olarak verilen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) gibi bursların verileceği şartlar ve öğrenci sayıları ise, ilgili kurum tarafından belirlenir ve o düzeyde çalışmalar yapılır.

-Çalışma Bursları: Eğitim-Öğretim yılı itibariyle giderleri Üniversitemizce karşılanmak üzere,üniversitemiz birimlerinde "Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı
Öğrenci Çalıştırma Esas ve Usulleri" çerçevesinde "Kısmi Zamanlı Öğrenci" çalışabilirler. Kısmi zamanlı çalışma ücreti ve koşulları için Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından her dönem başında web sayfasında ilan edilmektedir.

-Yemek Bursları:
Her akademik yıl başında başvuru yapan öğrenciler arasından belirlenen öğrencilere verilen yıllık olarak verilen üniversite yemekhanesinde geçerli burstur.