• Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

  BÖLÜM HAKKINDA

         Dünya’da kitle turizmi özellikle 1950’li yıllardan itibaren hızla gelişmeye başlamış, ülkemizde turizmin gelişmesi ise 1983 yılından itibaren “Turizm Teşvik Kanunu” ile yatak kapasitesinin artması sonucunda başlamış ve artarak devam etmiştir.

         Hali hazırda Türkiye gerek jeopolitik konumu, gerekse doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile turizm sektörünün önemli aktörlerinden birisi haline dönüşmüştür. Turizmdeki gelişmelere bağlı olarak ve sektörün kendisine özgü emek yoğun yapısından dolayı, nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm sektörü, konaklama, yeme-içme, rehberlik, animasyon vb. hizmetleri kapsayan birçok sektöre canlılık getiren ve sürekli gelişmekte olan bir hizmet sektörüdür.

         Bölümün amacı, ülkemizin temel sektörlerden biri haline gelmiş olan turizm sektörünün iyi yetişmiş, nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik 4 yıllık lisans eğitimi ile konusunda uzmanlaşmış, uluslararası düzeyde yenilikleri takip edecek turizm sektöründe alt ve orta kademede yönetici olarak görev alabilecek mezunlar yetiştirmektir. Ders programı, turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve küresel değişimler göz önüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm mesleğinin gerekleri ile uygulamalı alan çalışmaları arasında bir denge gözetilmektedir

         Dört yıllık lisans eğitiminin sonucunda öğrenciler yönetim, pazarlama, yiyecek-içecek yönetimi, müşteri ilişkileri, turizm işletmeciliği konularında bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına adım atmaktadır.  Bölümdeki eğitimi sırasında her öğrencinin akademik konularda kendisine yol gösterecek bir akademik danışmanı bulunur. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün öğretim dili Türkçedir.

  BÖLÜMÜN AMACI

         Turizm ve Otel İşletmeciliği programının temel amacı; Türkiye ve dünya turizminde ihtiyaç duyulan teorik bilgiye ve sektörel deneyime sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı dil ve bilgisayar kullanabilme becerisine sahip, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, dünyadaki ve Türkiye’deki turizm sektöründeki gelişmeleri takip eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip nitelikli sektör çalışanlarını ve kendi adına işletme açabilecek girişimci insan gücünü yetiştirmektir.

  EĞİTİM – ÖĞRETİM

         Bölümü tercih edebilmek için gerekli şart: Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı YKS) sınavından (EA ) alanından yeterli puanı alması gerekir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

         Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz,  başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır:

  • Konaklama Tesisleri (Otel, Tatil Köyü),
  • Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoran, Kafe, Catering),
  • Hava yolu İşletmeleri,
  • Çeşitli Ulaştırma Şirketleri,
  • Turizm Rehberliği,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
  • Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı,
  • Kongre-Konferans Merkezleri,
  • Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleri,
  • Turizm Enformasyon Merkezlerinde
  • Bankalar
  • Kamuda ise;
  • Pedegojik Formasyon alındığı takdirde,
  • Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği
  • Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmenliği
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcılığı alanlarında çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca, mezunlarımız kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

  UYGULAMA İMKANLARI

         Ilgaz Dağı Milli Parkının okulumuza uzaklığı 20 km, Kurşunlu Termal Otellerinin uzaklığı ise 43 km’dir.  Milli park ve Çavundur bölgesinde öğrencilerimizin uygulama becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli nitelikte birçok otel hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencilerimizin temel bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için okulumuz bünyesinde uygulama mutfağı ve restoranı açılması çalışmaları planlanmaktadır.

  AKADEMİK KADRO

  Bölüm Başkanı:

  Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Özdemir

  Bölüm Öğretim Elemanları

  Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

  • Bölüm Mevlana Koordinatörü:

  Dr. Öğretim Üyesi Gönül Göker

  • Bölüm Erasmus Koordinatörü:

  Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

   

  • Bologna Bilgi Sistemi: Ders İçerikleri

  Bologna Link