Tanıtım

Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.03.2011 ve 1483 sayılı yazısı ile 03.03.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan ve 24 Ekim 2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 

Yüksekokulumuz Ilgaz Yerleşkesi olarak,  Çankırı İli turistik İlçesi olan Ilgaz’da merkezi bir konumda bulunmaktadır.

Yüksekokulumuzda dört bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler; Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi Yönetimi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Rekreasyon Yönetimi Bölümü’dür.

Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Turizm Rehberliği Bölümü 2015 yılında kurulmuştur ve bu bölümlerde öğrenim aktif olarak sürmektedir. İlk öğrencilerimiz 2016-2017 yılında Turizm İşletmeciliği Bölümünde öğrenime başlamıştırlar.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Rekreasyon Yönetimi Bölümü ise 2018 yılında kurulmuştur.

Yüksekokulumuz bünyesinde beş doktor öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi doktor ve dört araştırma görevlisi (İkisi 35. Madde ile görevlendirmede) bulunmaktadır.