• Politikalarımız

   

  Turizm alanında, ulusal düzeyde eğitim kalitesinin artırılmasına doğrudan ve dolaylı destek sağlamak ve Turizm eğitiminde Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen okulları arasında yer almak,
  Turizm Sektörüne; Ülkemiz koşulları ile işleyişini bilen, alanında uzman, ahlaki değerlere bağlı ve en az bir yabancı dil bilen turizmciler yetiştirmek,
  Bölgemizin imkanlarının etkin kullanımı konusunda bölgemizdeki diğer devlet kurumları ile işbirliği yapmak,
  Bölgemiz genelinde turizmin toplumsal ve ekonomik öneminin anlaşılması konusunda faaliyetlerde bulunmak,
  Çankırı ve komşu illerdeki turizm bilincinin gelişmesine daha fazla katkıda bulunmak,
  Turizm sektörünün gereksinimleri doğrultusunda pratik değeri olan bilimsel araştırmalar yürütmek
  Ders programlarını Avrupa kredi transfer sistemine uyumlu hale getirmek ve öğrenci değişimi programlarından yoğun bir şekilde yararlanmak..