• Misyon

           Turizm alanında, lisans ve lisansüstü düzeyde, değişen dünyaya uyum sağlayabilen, kültürel yönden donanımlı, ahlaki ilkelere sahip özgüvenli turizmciler yetiştirmek üzere çağdaş ve  elişmiş eğitim-öğretim vererek, turizm alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve turizm endüstrisinin sorunlarına çözüm önerileri ile akademik olarak sektöre yön veren projeler üretmektir.