• İdari Personel

  UNVAN

  ADI SOYADI

  DAHİLİ TEL

  E-POSTA

  Yüksekokul Sekreteri

  Cemal KARATAŞ

  7411

  ckaratas@karatekin.edu.tr

  Bilgisayar İşletmeni

  Hüseyin ATABEY

  6617

  hatabey@karatekin.edu.tr

  Şef V. 

  Osman CİNKAR

  6616

  osmancinkar@karatekin.edu.tr