Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 19.10.2021 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-78160 sayılı yazısı geregince, azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmıştır. Bu haktan 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabileceklerdir. 

Bu sınavdan sadece alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız dersleri olanlar yararlanabilecektir. 

Başvurular Yüksekokul Öğrenci İşlerine yapılacaktır.

Son başvuru tarihi: 31.01.2022 

I. Sınav hakkı (2547/44. Madde kapsamında) : 28 Şubat – 09 Mart 2022

II. Sınav hakkı (2547/44. Madde kapsamında) : 14 - 23 Mart 2022 

Yayınlanma Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma