• Dr. Öğretim Üyesi Yakup ÖZTÜRK

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü

  Tel: 0376 416 17 00 / 6626

  E-posta: yakupozturk@karatekin.edu.tr / ozturkykp@gmail.com

  KİŞİSEL BİLGİLER

  Uyruğu : T.C.

  Doğum Yeri : Kayseri

  Doğum Tarihi : 26.09.1983

  Medeni Hali : Evli

  EĞİTİM DURUMU

  2014- 2017 :Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi (Doktora)

  2009–2012 :Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Yüksek Lisans)

  2002–2006 :Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği Bölümü (Lisans)

  1998–2002 :Aksaray Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi

  AKADEMİK DENEYİM

  2018- : Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm Rehberliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi

  2010–2018 : Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi

  İDARİ GÖREVLER

  2014 –2018 :Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı

  2011 – 2014 :Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkan Yardımcılığı

  YAYINLAR

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  Öztürk, Y., (2018). Yerel Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Çankırı Örneği. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 4 (19), 2056-2063

  Öztürk, Y., Şahbaz, P.R., (2018). Rekreasyonel Faaliyetlerin Algılanan Kalitesinin Destinasyon İmajına Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 11 (56), 1120-1130

  Öztürk, Y., Şahbaz, P.R., (2017). Algılanan Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Niyeti ve Tavsiye Davranışı Üzerine Etkisi: Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (2), 3-21.

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  Öztürk, Y., Öztürk A., (2017). Rekreasyon Alanlarında Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi: Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda Bir Uygulama. Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (2), 30-43.

  Öztürk, Y., Tecimen, M., (2017). Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 1-14.

  Öztürk, Y., Kılıç, İ. (2015). Yöneticilerin Karizmatik Liderlik Davranışlarının Üniversitelerde Çalışan Akademik Ve İdari Personelin Motivasyonuna Etkisi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği, Journal of Recreation and Tourism Research, Cilt 2, Sayı 3, 2015, Ankara

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

  Öztürk Y., (2018). Yerel Halkın Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Çankırı Örneği. I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th-28th, 2018, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul.

  Öztürk A., Öztürk Y., (2018). Sakin Şehir Hareketi ve Sakin Şehirlerin Rekreasyon Alanlarının İncelenmesi. I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th-28th, 2018, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul.

  Öztürk Y., Tecimen, M., (2018). Yerel Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Çankırı Örneği. I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th-28th, 2018, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul.

  Öztürk A., Öztürk Y., (2018). Rekreasyonel Etkinlik Bağlamında Tuz Mağaralarının Kullanımının İncelenmesi. I.Internatıonal Congress Of Physıcal Educatıon, Sport, Recreatıon And Dance, April 26th-28th, 2018, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul.

  Tecimen, M., Öztürk Y., (2018). Gastronomi Turizmi Kapsamında Esnaf Lokantalarının Sırları: Çankırı Derya Lokantası Örneği. IV. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Sempozyumu, 3-4-5 Mayıs 2018, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya.

  Öztürk A., Öztürk Y., (2017). İletişim Teknolojilerinin Gelişmesiyle Değişen İş Yaşamında Kullanılan Mobil Uygulama Örnekleri. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-19-20 Mayıs 2017, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya.

  Öztürk A., Öztürk Y., (2017). Sekreterlik Mesleği İmajının, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-19-20 Mayıs 2017, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya.

  Öztürk Y., Öztürk A., (2017). Ön Lisans Öğrencilerinin Staja İlişkin Beklenti ve Algılarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-19-20 Mayıs 2017, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya.

  Öztürk Y., Öztürk A., (2017). Ön Lisans Öğrencilerinin İletişimde ve Öğrenmede Akıllı Telefon ve Sosyal Ağları Kullanımını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-19-20 Mayıs 2017, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya.

  Öztürk, Y. (2015). Rekreasyon Ve Turizm Kavramları Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı Bir Analizi, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi 04-05 Mayıs 2015, Saraybosna.

  DÜZENLENEN VE KATILDIĞI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

  ? Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğiticiler Eğitim Merkezi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Eğitimi Ağustos/2014

  ? Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğiticiler Eğitim Merkezi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Eğitimi Mart/2013

   

  YÖNETTİĞİ DERSLER

   Turizm Pazarlaması - Genel Turizm - Otel İşletmeciliği - Türkiye Turizm Coğrafyası - Turizm Ve Çevre - Yiyecek İçecek İşletmeciliği I - Yiyecek İçecek İşletmeciliği II 

   Araştırma Yöntem ve Teknikleri - İnsan Kaynakları Yönetimi - Sunu Teknikleri - Pazarlama İlkeleri - İşletme Yönetimi - Genel İletişim - Halkla İlişkiler