• Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR

  Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi Ateş Apartmanı No:94/7 06220 Keçiören Ankara

  0376 416 17 00: 6631 huseyinozdemir@karatekin.edu.tr

  KİŞİSEL BİLGİLER

  Doğum Tarihi : 25.04.1972

  Doğum Yeri : Çukurören (Ankara / Çamlıdere)

  Medeni Durumu : Evli

  EĞİTİM BİLGİLERİ

  2011 – 2015 : DOKTORA : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı.

  2006 – 2008 : YÜKSEK LİSANS : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı.

  2015 – 2018 : LİSANS : Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

  2013 – 2015 : LİSANS : Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü. 1998 – 2003 : LİSANS : Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği.

  2016 – 2018 : ÖN LİSANS : Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi Programı

  2011 – 2013 : ÖN LİSANS : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Hukuk Bölümü Adalet Programı.

  1989 – 1993 : LİSE : Yenimahalle Teknik Lisesi Elektronik Bölümü.

  GÖREVLER

  2016 - ... : Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi

  2003 - 2016 : Adalet Bakanlığı Ankara Bölge Bilişim Sistemleri Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni.

  1999 – 2003 : Ziraat Bankası Sistem Servisleri Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni.

  1993 – 1999 : Yurtkur Vakfı Kaloriferci.

  YABANCI DİL : İngilizce

  YAYINLAR

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  Mısırlı, İ., & Özdemir, H. (2018). Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Ilgaz Dağı Kültür Ve Sanat Festivali Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies (Jotags), 6 (2), 419-435.

  http://jotags.org/2018/vol6_issue2_article23.pdf

  Dağdeviren, A., Özdemir, H., & Göker, G. (2017). Ilgaz İlçesinin Turizm Potansiyeli. Journal of Tourism and Gastronomy Studies (Jotags), 5 (4), 504-533.

  http://jotags.org/2017/vol5_issue4_article30.pdf

  Özdemir, H., Dağdeviren, A., Göker, G., & Özdemir, S.N. (2017). Otel Çalışanlarının İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 114-123.

  http://dergipark.gov.tr/guntad/issue/33598/351435

  Özdemir, H., & Yaylı, A. (2014). Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 183- 202.

  http://www.isarder.com/isardercom/2014vol6issue1/vol.6_issue.1_article012.full.text.pdf

  Özdemir, H., & Yaylı, A. (2014). Çalışanın Örgütsel Bağlılığı, Performansı Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR). 1(1), 48-58.

  http://jrtr.org/wp-content/uploads/zdemir-ve-Yayl%C4%B1-2014.pdf

  Uluslararası Editörlü Kitap Bölümleri

  Özdemir, S.N., & Özdemir, H. (2018). Kızılcahamam İlçesinin Termal Turizm Potansiyeli. S.E. Dilek, G. Dursun (Ed.) Current debates in tourism & development studies, 85-96. Londra: IJOPEC Publication Limited.

  http://ijopec.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/VOL17_CUDES2018.pdf

  Özdemir, S.N., & Özdemir, H. (2018). Termal Turizmde Alternatif Konaklama Tercihi: Ev Pansiyonculuğu. Ankara Kızılcahamam Örneği. S.E. Dilek, G. Dursun (Ed.) Current debates in tourism & development studies, 97-108. Londra: IJOPEC Publication Limited.

  http://ijopec.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/VOL17_CUDES2018.pdf

  Özdemir, H., & Yaylı, A. (2017). Muhafazakâr Otel Müşterilerinin Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. M. Doğan, F. Morady (Ed.) Current debates in tourism & development studies, 131-148. Londra: IJOPEC Publication Limited.

  http://2017.currentdebates.org/assets/v12.pdf

  Ulusal Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildiriler

  Özdemir, H. (2014). Muhafazakâr Otel Müşterilerinin Otel İşletmelerinde Aradıkları Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Doktora Tezi Sunumu). VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın.

  Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildiriler

  Özdemir, S.N., & Özdemir, H. (2018). Termal Turizmde Alternatif Konaklama Tercihi: Ev Pansiyonculuğu. Ankara Kızılcahamam Örneği. VII. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi (CUDES), 19-21 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye.

  http://2018april.currentdebates.org/assets/program_abstract_book_cudes20183.pdf

  Özdemir, S.N., & Özdemir, H. (2018). Kızılcahamam İlçesinin Termal Turizm Potansiyeli. VII. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi (CUDES), 19-21 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye.

  http://2018april.currentdebates.org/assets/program_abstract_book_cudes20183.pdf

  Özdemir, H., & Yaylı, A. (2017). A Research On The Realization Level Of Expectations Of The Conservative Hotel Customers. VI. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi (CUDES), 14-16 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye.

  http://2017.currentdebates.org/assets/xprogram_abstract_book_cudes2017.pdf

  Özdemir, H., & Değirmencioğlu, A.Ö. (2017). A Research About Corporate Social Responsibility According To Graduate Tourism Management Students Perceptions (Sample Of Gazi University And Nevşehir University). VI. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi, 14-16 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye.

  http://2017.currentdebates.org/assets/xprogram_abstract_book_cudes2017.pdf

  Özdemir, H., Dağdeviren, A., & Özdemir, S.N. (2017). Dini Nitelikli Otel Müşterilerinin Otel İşletmelerine Yönelik Beklentileri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IASOS), 21-23 Eylül 2017 Uşak/Türkiye.

  http://iasoscongress.org/2017/tr/iasoscongresse-book.pdf

  Dağdeviren, A., Özdemir, H., & Özdemir, S.N. (2017). Termal Konaklama İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi ve Davranışsal Niyet İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Kırşehir İli Örneği. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IASOS), 21-23 Eylül 2017 Uşak/Türkiye.

  http://iasoscongress.org/2017/tr/iasoscongresse-book.pdf

  Özdemir, H., Dağdeviren, A., Göker, G., & Özdemir, S.N. (2017). Otel Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IASOS), 21-23 Eylül 2017 Uşak/Türkiye.

  http://iasoscongress.org/2017/tr/iasoscongresse-book.pdf

  Özdemir, H., Göker, G., Dağdeviren, A., & Özdemir, S.N. (2017). Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıda (GDO) Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IASOS), 21-23 Eylül 2017 Uşak/Türkiye.

  http://iasoscongress.org/2017/tr/iasoscongresse-book.pdf

  Dağdeviren, A., Özdemir, H., & Göker, G. (2017). Ilgaz İlçesinin Turizm Potansiyeli. I. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi , 28 Eylül - 1 Ekim 2017, Van, Türkiye.

  http://iwact.org/upload/file/2018-03-13-iwact-17-ozet-bildiriler-15aa7ae77df761.pdf