• Akademik Personel

  Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR

  huseyinozdemir@karatekin.edu.tr

  Tel : 6631

  Dr. Öğretim Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN

  ayhandagdeviren@karatekin.edu.tr

  Tel : 6632

   

  Dr. Öğretim Üyesi Gönül GÖKER

  gonulgoker@karatekin.edu.tr

  Tel : 6632

   Dr. Öğretim Üyesi Yakup ÖZTÜRK

  yakupozturk@karatekin.edu.tr

  Tel : 6632

   

  Araştırma Görevlisi Erdem ŞİMŞEK

   

  Araştırma Görevlisi Serpil KARA

  serpilkara@karatekin.edu.tr

  Tel : 6635

   

  Araştırma Görevlisi Adnan ÖZTÜRK

  adnanozturk@karataekin.edu.tr

  Tel : 6635

   

  Araştırma Görevlisi Dr. Sinem KUNT

  sinemkunt@karatekin.edu.tr

  Tel : 6608

   

  Araştırma Görevlisi Sema KÜÇÜKALİ

  semakucukali@karatekin.edu.tr

  Tel : 6608