• Akademik Personel

  Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR

  huseyinozdemir@karatekin.edu.tr

  Tel : 6631

  Dr. Öğretim Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN

  ayhandagdeviren@karatekin.edu.tr

  Tel : 6632

   

  Dr. Öğretim Üyesi Gönül GÖKER

  gonulgoker@karatekin.edu.tr

  Tel : 6632

   Dr. Öğretim Üyesi Yakup ÖZTÜRK

  yakupozturk@karatekin.edu.tr

  Tel : 6632

   

  Araştırma Görevlisi Erdem ŞİMŞEK

   

  Araştırma Görevlisi Remziye EKİCİ

   

  Araştırma Görevlisi Serpil KARA

   

  Araştırma Görevlisi Adnan ÖZTÜRK

   

  Araştırma Görevlisi Gizem ÇAPAR

   

  Araştırma Görevlisi Sinem KUNT

   

  Araştırma Görevlisi Sema KÜÇÜKALİ

   

  Araştırma Görevlisi Ayşe ARSLAN