Yüksekokul Yönetim Kurulu

S/N UNVANI ADI SOYADI GÖREVİ DAHİLİ TEL. MAİL  Kurul Görevi
1 Dr.Öğr.Üyesi Mikail KARA Müdür 5622 mkara@karatekin.edu.tr  Yönetim Kurulu Bşk.
2 Dr.Öğr.Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN Müdür Yrd. 5632 ayhandagdeviren@karatekin.edu.tr  Üye
3 Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR Tur. İşl.Böl. Baş. 5631 huseyinozdemir@karatekin.edu.tr Üye
4 Doç. Dr.  Oğuzhan UZUN Öğr. Üyesi 6196 oguzhanuzun@karatekin.edu.tr Üye
5 Dr.Öğr.Üyesi Hasan DAĞLAR Öğr. Üyesi 7784 hdaglar@karatekin.edu.tr Üye
Yakup  TAŞALAN Yüksekokul Sekreteri 5619 ytasalan@karatekin.edu.tr  Raportör