Müdür Yardımcıları

Müdür Yardımcısı: 

  •  Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN                            

       ayhandagdeviren@karatekin.edu.tr 

       Dahili: 6632