• Dr. Öğretim Üyesi Gönül GÖKER

  gonul.goker@gmail.com

  gonul_goker@hotmail.com

  gonulgoker@karatekin.edu.tr

  Dahili:6630

  KİŞİSEL BİLGİLER

  Doğum Tarihi : 23.05.1987

  Doğum Yeri : Şehitkamil/Gaziantep

  EĞİTİM BİLGİLERİ

  2013 – 2018 DOKTORA : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı

  2010 – 2012 YÜKSEK LİSANS  : Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.

  2005 – 2009 LİSANS : Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu/ Konaklama İşletmeciliği

  GÖREVLER

  2013 – 2018: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu/Öğretim Görevlisi

  2018 Halen: Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu/Dr. Öğretim Üyesi

  YABANCI DİL

   İngilizce ve Almanca  DİL PUANI : 60

   YAYINLAR

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  Göker Gönül,Ünlüönen Kurban (2017).  Açık Alanda Yapılan Doğa Temelli Rekreatif  Etkinliklere Yönelik Bir Alan Araştırması (Ilgaz Dağı Milli Parkı Örneği).  Journal Of Recreation And Tourism Research, 4(3), 60-68.

  Karaçar Ercan,Göker Gönül (2017).  Orman İçi Rekreasyon Alanlarının Ekolojik Açıdan İncelenmesi (Ecological Investigation Of Recreational Areas İn The Forest).  Journal Of Recreation And Tourism Research, 4(4), 35-42.

  Karaçar Ercan,Göker Gönül (2016).  Turizm Destinasyon Çekiciliği Unsuru Olarak Yiyecek İçecek Hizmetleri Üzerine Bir İnceleme, Çankırı Örneği.  Journal Of Recreation And Tourism Research, 3(2), 73-76.

  Göker Gönül,Karaçar Ercan (2015).  Boş Zaman Faaliyetlerde Kültürel Kimlik Olgusu, Çingene Kökenli Olan “Cinganlar /Poşalar” Üzerinde Bir Araştırma, Çankırı Örneği.  Journal Of Recreation And Tourism Research, 2(3), 9-15.      

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

  Dağdeviren Ayhan,Özdemir Hüseyin,Göker Gönül (2017).  Ilgaz İlçesinin Turizm Potansiyeli.  Internatıonal West Asıa Congress Of Tourısm Research, 149-150.

  Özdemir Hüseyin,Dağdeviren Ayhan,Göker Gönül,Özdemir Saida Nur (2017).  Otel Çalışanlarının İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.  Internatıonal Applıed Socıal Scıences Congress(Iasos), 240-242.

  Özdemir Hüseyin,Göker Gönül,Dağdeviren Ayhan,Özdemir Saida Nur (2017).  Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıda (Gdo) Tercihleri Üzerine Bir Araştırma.  Internatıonal Applıed Socıal Scıences Congress(Iasos), 243-244.

  Göker Gönül,Salman Şerife,Yılmaz Tuba,Kılıç İlknur (2016).  Turizm Ve Otel İşletmeciliği  Önlisans Öğrencilerinin “Mesleki Mutfak Uygulama Dersleri” İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi.  V.  Uluslararası Meslek Yüksekokulları  Sempozyumu, 1(1), 1608-1615.

  Salman Şerife,Yılmaz Tuba,Göker Gönül,Kılıç İlknur (2016).  Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans Öğrencilerinin Karar Verme Becerileri Üzerine Araştırma.  V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 1(1), 39-43.

  Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

  Rekreasyona Giriş, Bölüm Adı:(Rekreasyonda Yeni Trendler) (2014)., Göker, Gönül,  Detay Yayıncılık, Editör:Yaylı, Ali, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 214                                                 

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  Dağdeviren Ayhan,Özdemir Hüseyin,Göker Gönül (2017).  Ilgaz İlçesinin Turizm Potansiyeli (Tourism Potential Of Ilgaz District).  Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 5(4), 504-533.     

  Özdemir Hüseyin,Dağdeviren Ayhan,Göker Gönül,Özdemir Saida  Nur (2017).  Otel Çalışanlarının İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.  Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 114-123.