• Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN

  Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN

  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

  ayhandagdeviren@karatekin.edu.tr

  0376 416 17 00 / 6632

  EĞİTİM

  Doktora

  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2009-2015)

  Tez Konusu: Yerel Halkın Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerini Algılamalarının Yaşam Tarzı Boyutuyla İncelenmesi

  Yüksek Lisans

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2004-2007)

  Tez Konusu: Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Ders Programlarının Fonksiyonel Açıdan Değerlendirilmesi

  Lisans

  Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (1997-2001)

   

  YAYINLAR

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  Dağdeviren, A., & Tayfun, A. (2017). The Examining of relationship between local people’s lifestyles and perceptions towards socio-cultural impacts of tourism in Antalya. Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 28, 5-21.

   

  Sanlier, N., Dağdeviren, A., Çelik, B., Bilici, S., Abubakirova A. (2011). Determining the knowledge of food safety and purchasing behavior of the consumers living in Turkey and Kazakhstan. African Journal of Microbiology Research, 18, 2724-2732.

   

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  Dağdeviren, A., Özdemir, H., & Göker, G. (2017). Ilgaz ilçesinin turizm potansiyeli. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 504-533.

  Özdemir, H., Dağdeviren, A., Göker, G., & Özdemir, S.N. (2017). Otel çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 114-123.

  Gürbüz, A. K., & Dağdeviren, A. (2007). Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren kurumların ders programlarının fonksiyonel açıdan incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 157-167.

  Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Bildiriler

  Dağdeviren, A. (2018). Yerel halkın üniversitenin etkilerine ilişkin algıları ve üniversiteden beklentileri: Ilgaz turizm ve otelcilik yüksekokulu örneği. VII. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi (CUDES), 19-21 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye.

  Dağdeviren, A., & Tayfun, A. (2017). Yerel halkın turizmin sosyokültürel etkilerine ilişkin algıları. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim 2017, Van/Türkiye.

  Dağdeviren, A., Özdemir, H., & Göker, G. (2017). Ilgaz ilçesinin turizm potansiyeli. I. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim 2017, Van/Türkiye.

  Dağdeviren, A., Özdemir, H., & Özdemir, S.N. (2017). Termal konaklama işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi ve davranışsal niyet ilişkisi üzerine bir araştırma Kırşehir ili örneği. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IASOS), 21-23 Eylül 2017, Uşak/Türkiye.

  Özdemir, H., Dağdeviren, A., & Özdemir, S.N. (2017). Dini nitelikli otel müşterilerinin otel işletmelerine yönelik beklentileri ve beklentilerinin gerçekleşme düzeyi üzerine bir araştırma. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IASOS), 21-23 Eylül 2017 Uşak/Türkiye.

  Özdemir, H., Dağdeviren, A., Göker, G., & Özdemir, S.N. (2017). Otel çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IASOS), 21-23 Eylül 2017, Uşak/Türkiye.

  Özdemir, H., Göker, G., Dağdeviren, A., & Özdemir, S.N. (2017). Tüketicilerin genetiği değiştirilmiş gıda (GDO) Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IASOS), 21-23 Eylül 2017, Uşak/Türkiye.

   

  Uluslararası Editörlü Kitap Bölümleri

  Dağdeviren, A. (2018). Yerel halkın üniversitenin etkilerine ilişkin algıları ve üniversiteden beklentileri: Ilgaz turizm ve otelcilik yüksekokulu örneği. VII. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi (CUDES), 19-21 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye.

  Dağdeviren, A., & Tayfun, A. (2018). Yerel halkın turizmin sosyokültürel etkilerine ilişkin algıları. VII. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi (CUDES), 19-21 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye.

   

  YABANCI DİL

  İngilizce

   

  ÖDÜLLER

  Bursa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde yürütülen görevlerde gösterilen üstün gayret ve özveriden dolayı 19.07.2013 tarihinde verilen Başarı Belgesi

  Bursa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde yürütülen görevlerde gösterilen üstün gayret ve özveriden dolayı 29.03.2013 tarihinde verilen Başarı Belgesi