• Dr. Öğretim Üyesi Mikail KARA

  Dr. Öğretim Üyesi MİKAİL KARA

  Yüksekokul Müdürü

  E-Posta Adresi

  Telefon (İş)

  Telefon (Cep)

  Faks

  Adres

  :

  :

  :

  :

  :

  mkara@karatekin.edu.tr

  3762181123-5029

  5062455613

  3762133601

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yülsekokulu

  Doktora

  2009

  1/Nisan/2016

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ (DR)

  Tez adı: Sivil toplum örgütlerinin Türkiye`nin turistik imajına etkisi: Almanya uygulaması (2016) Tez Danışmanı:(ALİ YAYLI)

  Yüksek Lisans

  2002

  5/Eylül/2005

  Görevler

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

  Tez adı: Turizmde mevsimlik talep dalgalanmalarının azaltılmasında futbol organizasyonlarının yeri ve hizmetiçi eğitim faaliyetleri   Tez Danışmanı:(KURBAN ÜNLÜÖNEN)

  Öğrenim Bilgisi

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/MESLEK YÜKSEKOKULU/OTEL, LOKANTA VE 2001 İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ)

  Projelerde Yaptığı Görevler

  Bölgesel Yemekleri İçin Turistik Restoran Tesisi, Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, 2006-2007 1. (ULUSLARARASI)

  İdari Görevler Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel  Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı 2010 - 2014

   

  VERDİĞİM DERSLER

   2017-2018

  Önlisans

                    Önbüro Yönetimi                                                                       Türkçe                 3

                    Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü                                      Türkçe                3

   

                    Ziyafet ve İkram Hizmetleri Yönetimi                                            Türkçe                4

                    Önbüro Kat Hizmetleri Otomasyonu I                                            Türkçe                4

                    Odalar Bölümü Yönetimi                                                             Türkçe                 3

                    Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Otomasyonu                                     Türkçe                3

                    Kongre ve Fuar Yönetimi                                                            Türkçe                 4

                    Önbüro İşlemleri                                                                       Türkçe                 3

  Lisans

                    Otel İşletmelerinde Otomasyon Programları I                                 Türkçe                4

                    Otel İşletmelerinde Otomasyon Programları II                                Türkçe                4

  2016-2017

  Önlisans

                    Ziyafet ve İkram Hizmetleri Yönetimi                                            Türkçe                4

                    Odalar Bölümü Yönetmi                                                              Türkçe                3

                    Turizm Stajı                                                                             Türkçe                  2

                    Önbüro Kat Hizmetleri Otomasyonu I                                            Türkçe               4

                    Toplam Kalite Yönetimi                                                               Türkçe                3

                    Turizm İşletmelerinde Etik                                                          Türkçe                2

                    Önbüro İşlemleri                                                                       Türkçe                3

                    Önbüro Yönetimi                                                                       Türkçe                3

                    Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Otomasyonu                                     Türkçe              3

                    Ticaret Hukuku                                                                         Türkçe                2

                    Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü                                      Türkçe              3

  2015-2016

  Önlisans

                    Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri                                              Türkçe                3

                    İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku                                                     Türkçe                3

                    Kamu ve Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri                                          Türkçe                3

                    Önbüro Kat Hizmetleri Otomasyonu I                                            Türkçe                4

                    Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü                                      Türkçe                3

                    Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri                                              Türkçe                3

                    Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Otomasyonu                                     Türkçe                3

                    Turizm Stajı                                                                             Türkçe                 2

                    Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü                                      Türkçe                3

                    Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü                                      Türkçe                3

                    Dünya Mutfakları                                                                      Türkçe                4

                    Toplam Kalite Yönetimi                                                               Türkçe                3

                    Önbüro Yönetimi                                                                       Türkçe                3

   

   

  Eserler

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  1.   KARA MİKAİL,YAYLI ALİ (2017). Almanya’da Türkiye İmajina Yönelik Sivil Toplum Örgütlerinin Görüşleri.  Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 116-141., Doi: 10.21325/jotags.2017.141 (Yayın No: 3917241)
  1. KARA MİKAİL,YAYLI ALİ (2017). TÜRK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ALGISI İLE TÜRKİYE’NİN DESTİNASYON İMAJI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALMAN TURİSTLER ÖRNEĞİ.  Journal Of Social  Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(14), 1599-1620., Doi: http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.244 (Yayın No: 3915997)
  2.   ÜNLÜÖNEN KURBAN,KARA MİKAİL,TOKMAK CÜNEYT (2008). TURİZMDE MEVSİMLİK TALEP DALGALANMALARININ AZALTILMASINDA FUTBOL ORGANİZASYONLARININ ETKİSİ.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 313-324. (Yayın No: 3572489)

   

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

  1. BAYRAM MURAT,BAYRAM ÜMMÜHAN,KARA MİKAİL (2017). Kırgızistan Çevrimiçi Destinasyon İmajının Değerlendirilmesi.  3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 476-485. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3518045)
  1. KARA MİKAİL,BAYRAM MURAT (2013). Türk Dizilerinin Algilanan Türkiye Imaji Üzerine Etkisi Sudan Örneği.  Natchass Kuzey Afrika Türkiye Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:846401)

   

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  1. TECİMEN MUSTAFA,KARA MİKAİL (2017). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.  Türkİslam Dünyası SosyalAraştırmalar Dergisi, 4(15), 247-261., Doi: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1434 (Kontrol No: 3916632)
  1. KARA MİKAİL,TOKMAK CÜNEYT (2009). Yöresel Yemeklerin Turizm Açısından Önemi ve Çankırı’xxda Yiyecek-İçecek Hizmeti Sunan İşletmelerin Yöresel Yemekler Konusundaki Yaklaşımları.  Çankırı Araştırmaları, 1(4), 263-274. (Kontrol No: 3572573)
  2. KARA MİKAİL,TOKMAK CÜNEYT (2009). Spor Turizmi Çerçevesinde Futbol Takımlarının Konaklama İşletmelerine Ekonomik Katkısı Üzerine Bir Alan Araştırması.  Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 1(1), 43-58. (Kontrol No: 3572566)
  1. KARA MİKAİL (2006). Çankırı`nın Turizm Potansiyeli ve Çankırı Yâranının Turizme Kazandırılması. Çankırı Araştırmaları, 1(1), 271-281. (Kontrol No: 3572475)

  Üniversite Dışı Deneyim

  2001-             Öğr. Gör. Çankırı Karatekin Üniversitesi M.Y.O, Meslek dersleri öğretmeni, (Diğer)

  1998-2011 Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Meslek dersleri öğretmeni, (Diğer)