Yüksekokul Kurulu

S/N UNVANI ADI SOYADI GÖREVİ DAHİLİ TEL. MAİL
1 Öğr.Gör. Mikail KARA Müdür V. 6622 mkara@karatekin.edu.tr
2 Öğr.Gör. Gönül GÖKER Müdür Yrd. 6630 gonulgoker@karatekin.edu.tr
3 Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Bölüm Bşk. 6631 huseyinozdemir@karatekin.edu.tr
4 Yrd.Doç.Dr. Ayhan DAĞDEVİREN Bölüm Bşk. 6632 ayhandagdeviren@karatekin.edu.tr