Politikalarımız

Temel Politikalarımız:

-Turizm alanında, ulusal düzeyde eğitim kalitesinin artırılmasına doğrudan ve dolaylı destek sağlamak ve Turizm eğitiminde Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen okulları arasında yer almak,

- Turizm Sektörüne; Ülkemiz koşulları ile işleyişini bilen, alanında uzman, ahlaki değerlere bağlı ve en az bir yabancı dil bilen turizmciler yetiştirmek,

-Bölgemizin imkanlarının etkin kullanımı konusunda bölgemizdeki diğer devlet kurumları ile işbirliği yapmak,

- Bölgemiz genelinde turizmin toplumsal ve ekonomik öneminin anlaşılması konusunda faaliyetlerde bulunmak,

- Çankırı ve komşu illerdeki turizm bilincinin gelişmesine daha fazla katkıda bulunmak,

-Turizm sektörünün gereksinimleri doğrultusunda pratik değeri olan bilimsel araştırmalar yürütmek

-Ders programlarını Avrupa kredi transfer sistemine uyumlu hale getirmek ve öğrenci değişimi programlarından yoğun bir şekilde yararlanmak..